Inleiding

Bestuurlijke inleiding

Nu doen wat nodig is voor een toekomstbestendige stad

Deze begroting is de eerste financiële vertaling van het coalitieakkoord: "Bouwen aan een gezonde toekomst" . We laten zien hoe en waar we geld beschikbaar stellen voor de uitwerking van onze plannen. Die plannen zijn niet in beton gegoten. De plannen werken we verder uit met de gemeenteraad; met de mensen die wonen en werken in onze stad.
De uitdagingen van nu vragen om toekomstgerichte oplossingen. We investeren met deze begroting in de lange termijn; we investeren in de toekomst. Dat doen we door het versnellen van de woningbouw en door meer geld beschikbaar te stellen voor het onderhouden van onze wijken. Dat doen we door extra inzet in de aanpak van ondermijning, mensenhandel en milieucriminaliteit en door te investeren in een duurzame en stabiele thuisomgeving. Dat doen we, zodat Almere een veilige en leefbare stad kan blijven.

Een situatie van grote onzekerheid

De stijgende energie- en voedselprijzen hebben een direct effect op het leven van alle dag. De kwaliteit van leven, zoals inwoners en ondernemers die ervaren, staat onder druk. Inwoners en ondernemers worden aangetast in hun bestaanszekerheid. Dat vraagt van ons effectief beleid en plannen voor het tegengaan van (energie)armoede. Dit is nog niet volledig opgenomen in deze begroting. Op korte termijn zullen we onze plannen en ideeën met de stad en de gemeenteraad bespreken.
Als gemeente hebben we te maken met stijgende kosten voor energie en het uitvoerend werk in de stad. Het Rijk biedt hier geen oplossingen voor en compenseert ons volledig niet voor de extra kosten die wij en onze partners in de stad moeten maken. In combinatie met de grote terugval aan inkomsten van het Rijk in 2026 en 2027 is het lastig structureel beleid te voeren. Toch gaan we dit wel doen. Dit betekent dat we meer geld uitgeven dan door het Rijk structureel is toegezegd. We doen dit omdat we de Almeerder hier niet de dupe van willen laten worden en willen investeren in de stad. Tegelijkertijd blijven we ons bij het Rijk hard maken voor genoeg geld om onze basis op orde te houden.

Almere zijn we samen

Almere is een jonge stad. Ooit kwam iedereen hier als nieuwkomer, inmiddels zijn en worden steeds meer Almeerders hier geboren. Almere is ook een diverse stad, en daar zijn we trots op. Deze begroting is een weerspiegeling van de brede vertegenwoordiging van de opvattingen uit de gemeenteraad en de stad. Wij vinden elkaar in het bouwen aan een gezonde toekomst voor iedere Almeerder. We vinden elkaar in onze ambitie om met de raad en de stad de goede dingen te doen voor de inwoners van Almere. We willen laten zien dat samenwerking mogelijk is. Dit betekent dat we een koers uitstippelen maar tegelijkertijd ruimte laten voor gesprek en initiatieven uit de raad en stad. Niet alles is daarom op voorhand ingevuld. Zo laten we de keuze over onder meer een nieuw veiligheidsplan, de vraag of we een kunstmuseum willen bouwen en de wijze waarop we Almere Pampus willen realiseren aan de gemeenteraad.

Als gemeentebestuur hebben we een voorbeeldrol. We willen laten zien dat we het belang van Almere dienen. Dit ondanks onze verschillen in bijvoorbeeld achtergrond en opvattingen.  Daarbij zien we om naar elkaar. De meerderheid is ook verantwoordelijk voor de belangen van de minderheid. Dit vraagt om vertrouwen en om naar elkaar te luisteren. En dat doen we niet alleen, dat doen we samen.

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41