Economie

Ambitie

We werken verder om nog meer Almeerders de kans te bieden om in hun eigen gemeente te werken

De afgelopen jaren hebben we hier al veel energie ingestoken met mooie resultaten. Dit zetten we voort. We zijn ervan overtuigd dat Almere veel potentieel heeft voor het aantrekken van nieuwe en voor de uitbreiding van bestaande bedrijven. Kortom, volop kansen voor de groei van banen. Hierin zetten we volop in op het Almeerse economische profiel. Dit betekent dat we onder meer inzetten op de komst en ontwikkeling van startups, ICT-tech, energietransitie, circulaire economie en digitalisering. We zetten dit kracht bij door het doorontwikkelen van de Green Innovation Hub. Dit moet de plek worden waar bedrijven en onderwijs elkaar vinden, van elkaar leren, kennis en innovaties delen en op die manier bouwen aan een innovatief ecosysteem.

Een belangrijk aandachtspunt is het tekort aan personeel

Door onder andere automatisering verdwijnen sommige bestaande type beroepen en ontstaan ook weer nieuwe beroepen. Hierdoor ontstaat een forse vraag naar andere vaardigheden en skills. We gaan dan ook extra inzetten op omscholing. We maken dit mogelijk aan de hand van de Human Capital Agenda. Dit willen we met het onderwijs en bedrijfsleven doen.

We halen de banden verder aan met het Almeerse bedrijfsleven en willen nog meer samen optrekken

Daarom willen we vergunningstrajecten verder stroomlijnen en passen de dienstverlening meer op de behoeften van het bedrijfsleven aan. In het kader van stedelijke vernieuwing werken we ook verder aan het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, zowel de bestaande als de nieuwe. Ook werken we gezamenlijk aan een plan om circulaire initiatieven te ondersteunen.

Lasten & baten

Lasten

14.493

1,3 %

Baten

542

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41