Inleiding

Leeswijzer

In de programmabegroting beschrijft het college hoe wij werken aan het halen van onze doelstellingen en wat dit mag kosten. De programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen: de totaalbegroting , het programmaplan , de paragrafen en de bijlagen . Gelijktijdig met de programmabegroting 2023 bieden we ook de 3e kwartaalrapportage 2022 aan. Daarin zijn de onvermijdelijke financiële mutaties voor het lopende en de komende jaren opgenomen.

U kunt de begroting op twee manieren lezen:

In de digitale omgeving is meer informatie opgenomen dan in het pdf bestand. In de digitale omgeving is bijvoorbeeld ook de 'totaalbegroting' opgenomen (zie hierna). Ook is hier meer detailinformatie over de verbonden partijen opgenomen en bestedingsplannen van alle reserves. In het pdf bestand zijn alleen totaaltabellen opgenomen.

Sinds 2021 werken we met kwartaalrapportages

We doen dat om ervoor te zorgen dat u tijdens het jaar een goed beeld heeft van hoe onze gemeente er financieel voor staat. De 3e kwartaalrapportage 2022 hebben we tegelijk met de begroting 2023 opgesteld. Deze zijn samen in één pdf bestand van de begroting opgenomen. Dit is het document dat de gemeenteraad vaststelt. Op de website zijn het 2 verschillende pagina's die naar elkaar verwijzen. We doen dat zodat de 3e kwartaalrapportage dezelfde indeling heeft als de 2e kwartaalrapportage. Dit moet voor herkenbaarheid zorgen en u in staat stellen om beter de ontwikkelingen tijdens het jaar te volgen.

Er kunnen afrondingsverschillen in tabel zitten

De cijfers in de tabellen tonen we in principe in miljoenen euro’s. We ronden daarbij af op honderdduizenden euro’s. De optelling van de (sub)totalen in de tabellen wordt gedaan op niet-afgeronde bedragen. Hierdoor kunnen er kleine afrondingsverschillen in de tellingen ontstaan.
Sommige tabellen tonen we in duizendtallen of in hele euro’s. Dit komt doordat in sommige gevallen er meer detail nodig is om het juiste inzicht te geven. Per tabel is in de kop aangegeven welke weergave van toepassing is.

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41