Dierenwelzijn

Ambitie

Welzijn van ál onze inwoners

In deze raadsperiode gaan we ons inzetten voor meer erkenning voor het welzijn van de dieren in onze stad. We vinden dit zo belangrijk, dat we dierenwelzijn een apart programma hebben toebedeeld in deze begroting. Binnen dit programma schenken we bijvoorbeeld aandacht aan het beschermen van wilde dieren en diervriendelijkere kinderboerderijen. Ook gaan we strengere eisen stellen aan evenementen met dieren. 

Dierenwelzijn met een brede blik

We stellen een nota dierenwelzijn op met hogere ambities. Deze ambities op het gebied van dierenwelzijn beperken zich niet tot dit programma. Dierenwelzijn wordt voortaan integraal meegenomen in al het gemeentelijk beleid en zal ook onderdeel worden van de duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen. Om dit mogelijk te maken stellen we niet alleen extra programmageld beschikbaar, maar breiden we ook de personele capaciteit voor dierenwelzijn uit. Deze extra capaciteit zal zich niet alleen op de eigen gemeente richten, maar ook de verbinding met de regio zoeken. Het aanpakken van problemen en het werken aan oplossingen kan alleen door samen te werken. De samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties en andere gemeenten is daarbij hard nodig.

Ook gaan we in het kader van onze voorbeeldfunctie plantaardig eten stimuleren. Binnen de gemeente zullen we ons aanbod de helft plantaardig maken met daarbij dezelfde kwaliteit als de niet plantaardige opties. Keuzevrijheid blijft daarbij een uitgangspunt.

Lasten & baten

Lasten

657

0,1 %

Baten

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41