Wonen

Ambitie

Almere: stad gebouwd op idealen. Daar zijn we trots op en daar houden we aan vast. Tegelijkertijd maken we ons al lange tijd zorgen over de betaalbaarheid van woningen voor Almeerders. Een betaalbare woning is ook in Almere voor steeds minder mensen weggelegd. We hebben daarom een Woonvisie met een ambitieus stedelijk woningbouwprogramma. Dit moet ons helpen beter te sturen op de woningvoorraad, zonder de kwaliteiten van Almere daarbij te verliezen. Dit betekent ook dat de bestemming groen zoveel mogelijk wordt gerespecteerd. We willen het groen-blauwe karakter van Almere behouden zodat elke Almeerder een fijne omgeving heeft om in te wonen.  

We blijven vasthouden aan de ambities uit de Woonvisie

Deze vormen nog steeds de leidraad in ons werk. Het Stedelijk Woningbouwprogramma is hiervan de concrete vertaling. Onze ambitie om in de periode 2020-2030 25.000 woningen te bouwen vormt hierin de grootste ambitie. Om een antwoord te hebben op de vraag naar sociale woningbouw en huisvesting voor aandachtsgroepen bouwen we circa 1.000 tijdelijke woningen. 

Om dit aantal te behalen is in de komende jaren een versnelling nodig van het te bouwen aantal woningen

We investeren daarom onder andere in de slagkracht van de gemeente door extra personeel aan te nemen en door ons te focussen op grootschalige ontwikkelgebieden. We zetten maximaal in op het toevoegen van grotere aantallen woningen die snel te realiseren zijn, zoals op de (nog af te bouwen) nieuwbouwlocaties en in het stadscentrum. Inbreiden kost veel tijd en gaat vaak ten koste van bestaand groen. Om die reden zijn we daarmee de komende periode terughoudend. Ook gaan we in deze periode nog niet aan de gang met het ontwikkelen van Pampushout.
Ondanks onze voortvarende en welwillende aanpak zal het bouwen van woningen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de hoge bouwkosten ook een grote uitdaging vormen. Hier zullen we creatief mee moeten omgaan.   Ook de discussie rondom stikstof en de afkoelende woningmarkt maken het bouwen van zoveel woningen onzeker.

Oosterwold is een plek van pionieren

De afgelopen jaren hebben we veel geleerd over hoe we deze bijzondere wijk verder kunnen blijven ontwikkelen. Een belangrijke nieuwe fase breekt nu aan met een besluit over deelgebied 2. Dit gaat over de verdere ontwikkeling van Oosterwold aan de andere kant van de A27. In 2022 hebben we de gemeenteraad al meerdere keren geïnformeerd en meegenomen in het verhaal van de verdere ontwikkeling van Oosterwold. Zo hebben we met u geïnformeerd over de ruimtelijke verkenning en een doorvertaling van de opgedane ervaringen. In combinatie met de uitwerkingsopdrachten over de ruimtelijke verkenning, verkenning van grondposities en de ontwikkelingen op de woningmarkt, leidt dit tot scenario’s die we in 2023 aan de gemeenteraad voorleggen. Deze scenario’s geven een antwoord op de vragen waar, wanneer en hoe we gaan beginnen aan deelgebied 2 Oosterwold.  

Lasten & baten

Lasten

198.095

18,2 %

Baten

191.906

18,8 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41