Paragrafen

Fonds Verstedelijking Almere

In 2013 is de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer inclusief de Uitvoeringsovereenkomst
Almere 2.0 vastgesteld. Hierin staan de regionale opgaven beschreven op het vlak van ecologie, bereikbaarheid en verstedelijking in de oostflank van de Metropoolregio Amsterdam. Ook zijn afspraken gemaakt onder welke condities Almere met 60.000 woningen kan groeien. De afgelopen jaren zijn op basis van deze afspraken al veel resultaten geboekt. Er wordt fors in het spoor geïnvesteerd om meer treinen te kunnen laten rijden. De autobereikbaarheid is verbeterd door verbreding van de A6-A1-A9. De Markerwadden zijn succesvol gerealiseerd. En ook in Almere zelf zijn de ontwikkelingen goed zichtbaar. De gebiedsontwikkeling Oosterwold is volop in uitvoering. Almere heeft twee hogescholen binnen de stadsgrenzen. En vanuit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) zijn verschillende projecten gerealiseerd en in uitvoering.

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41