Paragrafen

Risicoparagraaf

In deze paragraaf geven we inzicht in onze risico’s. Dit zijn de risico’s die financiële gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. Voor deze risico’s hebben we geld apart gezet in reserves. Op deze manier kunnen we het risico opvangen als het zich voordoet.

We onderscheiden twee soorten risico’s: incidentele risico's en risico’s met een mogelijk structurele impact. Dit betekent dat er aan de ene kant risico’s zijn die zich een keer voordoen en dan voorbij zijn. Daarnaast zijn er ook risico’s die, als ze zich voordoen, ons langere tijd geld kosten. Of die zich meerdere keren kunnen voordoen. We maken dit onderscheid omdat we moeten weten hoeveel geld we apart moeten houden om de risico's op te vangen.

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41