Diversiteit en inclusie

Ambitie

Almere is van ons allemaal.

Elke Almeerder moet zichzelf kunnen zijn. Daarbij mag sekse, seksuele geaardheid, genderidentiteit, huidskleur, (etnische) afkomst, religie, levensovertuiging, politieke voorkeur, leeftijd of beperking niet uitmaken. We zijn een diverse sta en lopen daarin voorop. Daar zijn we trots op. Juist die diversiteit in allerlei vormen maakt Almere. Daarom zetten we ons daarvoor in.

In de afgelopen jaren zijn wij vanuit de gemeente Almere begonnen met het ontwikkelen van beleid dat bijdraagt aan inclusie en diversiteit

In 2016 is het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap door Nederland ondertekend. Sindsdien is elke Nederlandse gemeente verplicht om een lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Op dit moment hebben wij drie verschillende beleidsstukken: een actieprogramma diversiteit, het meerjarenplan Regenboogbeleid Almere en de Lokale Inclusie Agenda Almere. We willen de komende periode gebruiken om dit dichter naar elkaar toe te brengen en een overkoepelend diversiteit- en inclusiebeleid te maken. 
Juist in die diversiteit van onze stad ligt haar kracht. We ondersteunen initiatieven uit de stad die dit zichtbaar maken en gaan hier ook zelf mee aan de gang, bijvoorbeeld met het organiseren van een jaarlijkse feestdag om onze diversiteit te vieren en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

We vinden het belangrijk dat de openbare ruimte zo min mogelijk fysieke belemmeringen heeft

We zetten ons daarom extra in voor een inrichting van die ruimte waardoor iedereen in Almere mee kan doen. Zo maken we het mogelijk dat zoveel mogelijk inwoners, met of zonder fysieke beperking, mee kan doen.  Daarom hebben we extra geld vrijgemaakt om hier aan te besteden.

Lasten & baten

Lasten

9.649

0,9 %

Baten

8.608

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41