Paragrafen

Bedrijfsvoering

Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zijn extra inspanningen nodig om nieuwe medewerkers te werven. We kunnen meer gebruik maken van het arbeidspotentieel, dat nu nog vaak onvoldoende wordt benut. Denk hierbij aan zij-instromers, garantiebanen en 50-plussers. Ook ligt er een uitdaging in het behouden van medewerkers. Flexibilisering van werk is een steeds groter aandachtspunt, net als bijvoorbeeld scholingstrajecten.  
De dienstverlening op het gebied van Personeel en Organisatie staat onder druk. Er is een toenemende ondersteuningsvraag vanuit het management. Ook is er een forse toename van vragen van medewerkers over de uitvoering van regelingen, zoals de thuiswerk- en reiskostenvergoeding. Door gerichte interventies en ondersteuning zorgen wij er voor dat het niveau van dienstverlening tenminste op peil blijft. Niet alleen vanuit goed werkgeverschap, maar ook om een aantrekkelijke werkgever te blijven. 
Al enige jaren is het uitgangspunt dat werk zo veel mogelijk wordt gedaan door vaste medewerkers. Er is in de afgelopen periode ingezet op het verminderen van het aantal ingehuurde medewerkers. Dat heeft helaas niet de gewenste resultaten opgeleverd. De praktijk laat zien dat sommige functie uitsluitend met inhuur kunnen worden ingevuld. Daarnaast is veel werk en de financiering van dat werk van tijdelijke aard. Vanwege de financiële risico's wordt nu nog vaak ingehuurd. Ingezet wordt op het, bij tijdelijke financiering, vaker in dienst nemen van medewerkers die breder inzetbaar zijn in de organisatie. 

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41