Totaalbegroting

Sport

bedragen x € 1 miljoen

realisatie

begroting

programmaonderdeel

lasten 2020

baten 2020

lasten 2021

baten 2021

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

lasten 2025

baten 2025

lasten 2026

baten 2026

Sportbeleid

3,6

0,2

3,5

1,2

4,6

2,0

4,3

1,5

4,8

2,1

4,1

1,3

3,9

1,0

Sportgebouwen en -velden

12,0

4,4

13,1

5,8

11,6

3,6

15,5

3,7

15,9

3,7

14,1

3,7

14,2

3,7

FVA buitenzwembad en sport

0,1

0,1

0,7

0,7

totaal

15,6

4,6

16,6

7,0

16,2

5,7

20,4

5,9

20,7

5,8

18,2

5,0

18,2

4,8

Lasten & baten

Lasten

20.423

1,8 %

Baten

5.897

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41