Financiën

Ambitie

We staan als stad voor een groot aantal financiële opgaven

We zien dat er de komende jaren investeringen nodig zijn op o.a. het gebied van beheer en onderhoud, veiligheid en handhaving, milieu en klimaat, schoolgebouwen, het Stadscentrum en de ambtelijke organisatie. Dit komt deels doordat de stad groeit, maar ook doordat we de afgelopen jaren niet genoeg geïnvesteerd hebben. Met deze begroting zetten we een aantal eerste stappen om dit in te lopen. Zo is er een bedrag opgenomen voor autonome groei en bevolkingsvolgende voorzieningen. Dit zullen wij nog verder uitwerken en de gemeenteraad over informeren. Voor de toekomst willen we blijven vasthouden aan de ze systematiek. Dit betekent dat we de groei van de stad meenemen in onze budgettering.

We brengen onze  financiële huishouding verder op orde

Het inschatten van onze risico's en ook het minder afhankelijk zijn van de winsten van het grondbedrijf vormt hier een onderdeel van. We werken door aan het project risicomanagement en zullen deze periode komen met een nieuwe nota op dit gebied.Verder willen we voor het eind van deze periode minimaal € 60 miljoen gespaard hebben. Dit zorgt ervoor dat onze begroting, ook in de toekomst, solide is en tegen een stootje kan.

We verhogen de belastingen voor bewoners en ondernemers niet

Dit doen we alleen voor de regulier inflatiecorrectie. Dit betekent dat de lokale lasten wel kunnen stijgen, maar dit alleen is om gelijke tred te houden met de hoogte van de inflatie.

We hebben geld gereserveerd voor initiatieven uit de raad

Voor 2023 hebben we € 2 miljoen gereserveerd voor initiatieven vanuit de raad.

We nemen het werk van de ambtelijke organisatie onder de loep

Onderdeel van onze ambitie is ook de bijdrage aan de toekomstbestendige organisatie. We komen met plannen om geld en mensen slimmer en anders in te zetten. Dit noemen we de takendiscussie.

Lasten & baten

Lasten

17.897

1,6 %

Baten

516.329

50,5 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41