Sport

Ambitie

De Sportvisie is de leidraad van ons werk

We werken aan een divers en laagdrempelig sport- en beweegaanbod en een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. Zo willen we de drempels weghalen die Almeerders ervan weerhouden te sporten en bewegen.

De buurtsportcoaches zijn een belangrijke schakel in de uitvoering van het Almeerse sport- en beweegbeleid

Zij organiseren activiteiten, projecten en evenementen, die laagdrempelig toegankelijk zijn voor de inwoners van de stad. De landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties is hiervoor het kader. Deze regeling wordt vernieuwd, wat betekent dat wij ook de lokale inzet gaan herzien. De nieuwe opdracht zal door middel van een aanbesteding worden gegund.
Een goed voorbeeld van een locatie waar de buurtsportcoaches inwoners in beweging brengen zijn de Skills Garden, de playgrounds en de beweegvelden. We hebben aandacht voor een evenwichtige spreiding van deze makkelijk toegankelijke beweegaccommodaties. Daarom gaan we aan de slag met de ontwikkeling van een Skills Garden in Stad-Oost.

Sportverenigingen zijn een belangrijk fundament in onze stad

Velen krijgen ondersteuning van hun sportbond, maar ook als gemeente willen en kunnen wij aanbieders ondersteunen. Naast financiële ondersteuning bieden wij bijvoorbeeld advies voor het opleiden en ondersteunen van trainers of over het besturen van een vereniging. Het Lokaal Sportakkoord helpt hierbij. Dit geeft verenigingen extra  mogelijkheden ter ondersteuning. We gaan kijken hoe wij sportaanbieders nog beter kunnen ondersteunen, passend bij hun wensen en behoeftes. Dit leidt tot een nieuw beleid voor verenigingsondersteuning.

We ondersteunen Almeerders om te sporten, ook als ze daar niet altijd geld voor hebben
Zo biedt het Jeugdfonds Sport en Cultuur ondersteuning voor jeugd die een financiële drempel ervaart om te sporten en bewegen bij een sportaanbieder. Om ook de volwassen Almeerder te ondersteunen, starten we in samenwerking met partners een pilot voor een Volwassenenfonds Sport en Cultuur.
Om optimaal te functioneren hebben de sportverenigingen goede accommodaties nodig

We gaan aan de slag met een analyse van ons accommodatiebeleid. De stadsdelen Poort, Hout en in de toekomst Pampus verdienen hierbij extra aandacht. Ook gaan we de komende jaren versneld het rubbergranulaat vervangen bij de voetbalverenigingen. Dit hadden we al gepland maar we gaan dit nu eerder doen.

We werken aan het locatieonderzoek voor het nieuwe buitenzwembad

Het geld hiervoor is al beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Uiteindelijk is het ook aan de gemeenteraad om te bepalen waar het zwembad komt.

Lasten & baten

Lasten

20.423

1,9 %

Baten

4.750

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41