Paragrafen

Lokale heffingen

In deze paragraaf laten we zien hoe het gaat met de ontwikkeling van de lokale heffingen.

Bij de begroting besluit u over de tarieven en heffingen

Bij de behandeling van de programmabegroting vindt de politiek bestuurlijke discussie over de tarieven plaats. We verwerken deze besluiten in de belastingverordeningen en tarievenbesluiten 2023. Uw raad besluit daar over.

We indexeren de ozb en de parkeertarieven met 8,73%

De oorlog in Oekraïne; de fors gestegen energie- en grondstofprijzen en krapte op de arbeidsmarkt hebben geleid tot fors opgelopen inflatie. We moeten hierdoor de tarieven indexeren met 8,73%. Dit doen we bij de parkeertarieven en de onroerende zaak belastingen (ozb). Om het effect voor de inwoners van Almere nog een beetje te matigen indexeren we de ozb met 6%. In de jaren daarna (2024-2026) laten we dat percentage iets oplopen, zodat de klap verzacht wordt.

De rioolheffing wordt kostendekkend

Vanuit het principe van kostendekkende tarieven verhogen we tussen 2024 en 2026 de rioolheffing met 3,2% per jaar extra. Dus bovenop de inflatie; Verder verwerken we de gestegen energiekosten in de afvalstoffenheffing het rioolrecht.

De overige tarieven indexeren we met 5%

Volgens het CBS komt het inflatiepercentage geschoond voor hogere energielasten uit op 5%. Het CBS noemt dit de kerninflatie. Onze dienstverlening – aan de loketten en balies – is maar beperkt gevoelig voor hogere energielasten. Daarom verhogen wij deze tarieven met deze kerninflatie.

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41