Paragrafen

Paragraaf Floriade

In deze paragraaf wordt uitvoering gegeven aan de aanvaarde raadsmotie RG-112 uit 2014. In deze motie heeft de gemeenteraad gevraagd halfjaarlijks geïnformeerd te worden over de financiële huishouding van de Floriade, de budgettaire ontwikkeling en de financiële risico’s.
De projecten rondom de Floriade waar de gemeenteraad over geïnformeerd wil worden, betreffen het evenement inclusief de ‘Making Of’, het project Rondje Weerwater en de terreinontwikkeling van de Floriade.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens stilgestaan bij;

  1. Tussentijdse financiële rapportage 2022,
  • exploitatie
  • balans
  • investeringen
  1. Beleidsvoornemens 2023
  2. Financiën 2023
  3. Afspraken en contracten
  4. Risico’s.
Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41