Overhead en bedrijfsvoering

Ambitie

Almere groeit, maar de organisatie groeide de afgelopen jaren maar beperkt mee

Er is daarbij veel op efficiency gestuurd waardoor veel onnodige bureaucratie en overorganisatie is weggenomen. Tegelijkertijd zien we ook dat het in de uitvoering ook knelt. Almere heeft met afstand de minste personele inzet als we kijken naar het aantal fte per 100.000 inwoners. We verwachten dat de komende jaren met de groei van de stad de druk verder zal oplopen.  

We investeren nu extra om een eerste goede stap te zetten in het toekomstbestendig te maken van de organisatie

Deze groei is nodig om zowel onze wettelijke taken goed te kunnen blijven uitvoeren, maar ook om nieuwe ambities te kunnen realiseren. We breiden op veel plekken de formatie uit, bijvoorbeeld als het gaat over grondzaken, de uitvoering van het stedelijke woningbouwprogramma, digitalisering, toezicht en handhaving, welzijn en onderwijs.

Tegelijkertijd stellen we onszelf de vraag of het aantal medewerkers verder mee moet groeien als ook de stad de komende jaren verder blijft groeien

We voorzien nu al dat deze eenmalige investering niet genoeg is als Almere tot 2050 met circa 100.000 inwoners groeit. Investeren in de organisatie blijft nodig. Alleen op deze manier zorgen we ervoor dat onze ambities om goed te zorgen voor deze stad gerealiseerd kunnen worden.

Lasten & baten

Lasten

85.224

7,8 %

Baten

1.210

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41