Totaalbegroting

Inleiding

Voor u ligt de 'totaalbegroting' 2022-2025 van de gemeente Almere

U heeft op 18 juni 2020 de motie 'zero based budgetting' ( RG -127/2020) aangenomen. In de motie vraagt u ons alle begrote uitgaven van de gemeente inzichtelijk te maken. En dus niet alleen de veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Dit document laat niets anders zien dan het totaal.

We hebben de begroting als volgt opgebouwd:

  • de begroting bestaat uit 17 programma's
  • we splitsen de programma's in ongeveer 60 programmaonderdelen
  • we splitsen de programmaonderdelen in ongeveer 300 activiteiten
  • per activiteit laten we ook zien welke kostensoorten (personeel, energie, rente, afschrijving etc.) er zijn

Wij vinden inzicht geven in alle begrote lasten en baten erg belangrijk .

Beïnvloedbaarheid

bedragen x € 1 miljoen

588

100,0 %

In de tabel hierboven zien we de baten en lasten per programma en het saldo van de begroting. Voor de jaren 2023, 2024 en 2026 verwachten we een tekort. Over de hele perspectiefperiode daalt onze buffer hierdoor naar € 19,7 miljoen in 2026. Dat tekort moeten we uit de buffer betalen. Het tekort komt met name doordat we in deze begroting ook de uitgaven van het coalitieakkoord hebben meegenomen. Daarnaast zijn in 2022 de prijzen hard gestegen maar worden we hiervoor te weinig gecompenseerd door het Rijk. Hierdoor komen we ieder jaar € 4,4 miljoen tekort.

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41