In deze digitale begroting lees je wat we in 2023 gaan doen en hoe we het geld binnen de gemeente Almere verdelen. We beginnen de begroting met een inleiding , met daarin een samenvatting van de belangrijkste punten. De begroting is ingedeeld naar de hoofdstukken uit het coalitieakkoord 2022-2026. Die zijn vervolgens onderverdeeld in 17 programma's . In elk programma leggen we uit wat onze ambities zijn. Ook geven we daarin inzicht in de financiële wijzigingen die we in deze begroting doorvoeren. Voor de onvermijdelijke veranderingen is een verwijzing naar de derde kwartaalrapportage opgenomen. Tot slot wordt per programma inzicht gegeven in de indicatoren en de verbonden partijen.

In de paragrafen wordt inzicht gegeven in een aantal thema’s die dwars door de programma’s lopen. Tot slot zijn een aantal bijlagen met aanvullende detailinformatie opgenomen.

In de totaalbegroting zijn overzichten opgenomen van alle uitgaven en inkomsten. Ook geven we per onderdeel van het programma inzicht in welke activiteiten we uitvoeren, hoeveel dit kost en hoe beïnvloedbaar de budgetten zijn.

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41