Totaalbegroting

Gezondheid

bedragen x € 1 miljoen

realisatie

begroting

programmaonderdeel

lasten 2020

baten 2020

lasten 2021

baten 2021

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

lasten 2025

baten 2025

lasten 2026

baten 2026

Welzijn en gezondheid

26,3

2,6

24,0

3,0

26,0

2,9

27,7

3,4

28,2

3,4

28,4

3,4

28,4

3,4

Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg

10,9

14,6

0,0

12,9

14,0

13,9

13,7

13,7

totaal

37,2

2,6

38,6

3,0

38,9

2,9

41,7

3,4

42,1

3,4

42,2

3,4

42,1

3,4

Lasten & baten

Lasten

41.733

3,7 %

Baten

3.386

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41